Zásady používania súborov cookie

Stránky spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. využívajú súbory cookie. Používaním stránok súhlasíte s týmto ustanovením. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Viac.

Prehľad dostupných balíkov

Pripravujeme pre vás vylepšenú podobu EKS, v ktorej nájdete všetko čo budete pre elektronizáciu verejného obstarávania potrebovať. V snahe prispieť k zvýšeniu úrovne verejného obstarávania vám prinášame možnosť elektronizácie v prostredí EKS v podobe dvoch balíkov

Balík BASIC

 • Elektronická schránka správa, elektronická tabuľa či spis a ďalšie nástroje elektronizácie sú vám k dispozícii.
 • K dispozícii máte nasledovné postupy verejného obstarávania: Verejná súťaž, Reverzná verejná súťaž, Priame rokovacie konanie – podlimitná zákazka, Prieskum trhu, Podlimitná zákazka, Zákazka s nízkou hodnotou. A samozrejme môžete naďalej využívať postupy elektronického trhoviska či nadlimitného trhoviska.
 • Môžete tiež napojiť našu multikriteriálnu a multipoložkovú aukciu na zákazky vyhlásené v systéme EKS.
 • S týmito funkciami by ste si mali vystačiť pokiaľ ste skôr malý či stredný verejný obstarávateľ.
 • Balík BASIC je dostupný ZDARMA a od 1.3.2019 bude aktívny pre každého registrovaného objednávateľa EKS, ktorý nevyužije PROMO akciu na balík PLUS.

Balík PLUS

 • Môžete využiť aj ďalšie postupy verejného obstarávania ako Užšia súťaž, Rokovacie konanie so zverejnením, Priame rokovacie konanie, Súťažný dialóg, Dynamický nákupný systém (užšia súťaž), Dynamický nákupný systém (zadanie konkrétnej zákazky) a Opätovné otvorenie súťaže.
 • Získate tiež elektronického sprievodcu odporúčaných krokov pre jednotlivé postupy obstarávania a knižnicu viac než 200 vzorových dokumentov použiteľných v rôznych fázach elektronického obstarávania.
 • A pokiaľ si prajete použiť našu multipoložkovú a multikriteriálnu aukciu aj na zákazky realizované mimo systém EKS nič Vám v tom nebráni.
 • Balík PLUS je dostupný v rámci PROMO akcie ZDARMA za nasledovných podmienok:

  Balík PLUS bude v rámci PROMO akcie aktivovaný BEZPLATNE všetkým objednávateľom, ktorí sú v systéme EKS už registrovaní alebo sa zaregistrujú (zároveň úspešne dokončia registráciu) do 28.2.2019. V prípade, ak Objednávateľ uzavrie (akceptuje) Zmluvu o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO) do 28.2.2019, získa balík PLUS zdarma do 31.12.2019. Znamená to, že aj celý budúci rok môžete vyhlasovať verejné obstarávania v systéme EKS bezplatne.

  A čo sa stane potom?

  • Zákazky vyhlásené v rámci aktivovaného balíka PLUS môže objednávateľ dokončiť podľa pravidiel aktivovaného balíka. Ak máte balík PLUS aktívny do 31.12.2019 (využili ste PROMO akciu) môžete v systéme EKS bezplatne dokončiť realizáciu každej zákazky, ktorú vyhlásite pred 31.12.2019. Aj keď budú ďalšie aktivity na zákazke prebiehať v roku 2020 či neskôr (napríklad dynamický nákupný systém), môžete v systéme so zákazkou naďalej pracovať.
  • Tiež máte možnosť stiahnuť si všetku dokumentáciu zo systému v elektronickej podobe k sebe do počítača alebo pre použitie v inom systéme na elektronizáciu verejného obstarávania.
  • Po uplynutí aktivácie balíka PLUS nemôžete iba vyhlasovať nové zákazky postupmi prináležiacimi danému balíku.
  • Objednávateľovi, ktorý uvedenú PROMO akciu nevyužije (neakceptuje Zmluvu o poskytnutí EO), bude od 1.3.2019 zmenený balík služieb na BASIC.

Prekročte tieň elektronického trhoviska a začnite využívať systém EKS v plnej šírke. Profitujte z toho, že prostredie EKS poznáte a aj z toho, že EKS je platformou, kde sa stretáva viac než 15 000 objednávateľov a dodávateľov pôsobiacich vo verejnom obstarávaní. Neváhajte nás kontaktovať.