Prehľad dostupných balíkov

Pripravili sme pre vás vylepšenú podobu EKS, v ktorej nájdete všetko čo potrebujete pre elektronizáciu verejného obstarávania. V snahe prispieť k zvýšeniu úrovne verejného obstarávania vám prinášame možnosť elektronizácie v prostredí EKS v podobe dvoch balíkov.

Balík BASIC

 • Elektronická schránka správa, elektronická tabuľa či spis a ďalšie nástroje elektronizácie sú vám k dispozícii.
 • K dispozícii máte nasledovné postupy verejného obstarávania: Verejná súťaž, Reverzná verejná súťaž, Priame rokovacie konanie – podlimitná zákazka, Prieskum trhu, Podlimitná zákazka, Zákazka s nízkou hodnotou. A samozrejme môžete naďalej využívať postupy elektronického trhoviska či nadlimitného trhoviska.
 • Môžete tiež využiť napojenie našej multikriteriálnej a multipoložkovej aukcie, ak zákazku vyhlasujete v systéme EKS alebo ju využiť samostatne.
 • S týmito funkcionalitami by ste si mali vystačiť pokiaľ ste skôr malý či stredný verejný obstarávateľ.
 • Balík BASIC je dostupný ZDARMA. Stačí akceptovať Zmluvu o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO) a automaticky vám budú sprístupnené služby balíka BASIC.

Balík PLUS

 • Môžete využiť aj ďalšie postupy verejného obstarávania ako Užšia súťaž, Rokovacie konanie so zverejnením, Priame rokovacie konanie, Súťažný dialóg, Dynamický nákupný systém (užšia súťaž), Dynamický nákupný systém (zadanie konkrétnej zákazky) a Opätovné otvorenie súťaže.
 • Získate tiež elektronického sprievodcu odporúčaných krokov pre jednotlivé postupy obstarávania a knižnicu viac než 200 vzorových dokumentov použiteľných v rôznych fázach elektronického obstarávania.
 • A pokiaľ si prajete použiť našu multipoložkovú a multikriteriálnu aukciu aj na zákazky realizované mimo systém EKS nič Vám v tom nebráni.
 • Od 1.3.2019 je cena Balíka PLUS 600 Eur s DPH za 12 mesiacov používania. Stačí akceptovať Zmluvu o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO) a zároveň požiadať o aktiváciu balíka služieb PLUS.

  Čo sa stane po uplynutí doby balíka PLUS?

  • Zákazky vyhlásené v rámci aktivovaného balíka PLUS môže objednávateľ dokončiť podľa pravidiel aktivovaného balíka. Ak máte balík PLUS aktívny do 31.12.2019 (využili ste PROMO akciu) môžete v systéme EKS bezplatne dokončiť realizáciu každej zákazky, ktorú vyhlásite pred 31.12.2019. Aj keď budú ďalšie aktivity na zákazke prebiehať v roku 2020 či neskôr (napríklad dynamický nákupný systém), môžete v systéme so zákazkou naďalej pracovať.
  • Tiež máte možnosť stiahnuť si všetku dokumentáciu zo systému v elektronickej podobe k sebe do počítača alebo pre použitie v inom systéme na elektronizáciu verejného obstarávania.
  • Po uplynutí aktivácie balíka PLUS nemôžete iba vyhlasovať nové zákazky postupmi prináležiacimi danému balíku.

Prekročte tieň elektronického trhoviska a začnite využívať systém EKS v plnej šírke. Profitujte z toho, že prostredie EKS poznáte a aj z toho, že EKS je platformou, kde sa stretáva viac než 15 000 objednávateľov a dodávateľov pôsobiacich vo verejnom obstarávaní. Neváhajte nás kontaktovať.