Školenie

Poskytujeme školenia zamerané na 2 oblasti. Elektronizácia VO v prostredí EKS a Elektronické trhovisko. V prípade záujmu o niektoré zo školení nás prosím kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás v súvislosti s organizáciou vyššie uvedených školení. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.