Vyžiadanie prístupu k demo prostrediu

S cieľom umožniť Vám vyskúšať si naše riešenie, pripravili sme pre Vás DEMO prostredie dostupné ZDARMA. O vlastný prístup k DEMO prostrediu môžete požiadať vyplnením formulára nižšie. Po odoslaní žiadosti o demo prostredie, Vám budú zaslané prihlasovacie údaje. Prvým prihlásením do DEMO prostredia vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami používania demo verzie, ktoré riešia ochranu osobných údajov, autorských práv a zodpovednosť za obsah v DEMO prostredí. Môžete si stiahnuť podmienky používania demo verzie a preštudovať si ich obsah.

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás v súvislosti s prístupom k demo prostrediu. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.