Kontakt

Neviete ako vám EKS môže v problematike elektronizácie verejného obstarávania pomôcť? Neváhajte nás preto kontaktovať, radi vám poskytneme ďalšie informácie.

Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás v súvislosti s elektronizáciou verejného obstarávania. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.